Blogger Widgets

Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Α. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,  κ α λ ε ί τους υποψήφιους που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και θέλουν να εισαχθούν σε Σχολές ή Τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ορισμένο αριθμό θέσεων, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/4-9-2009), να απευθυνθούν σε μία από τις ειδικές επταμελείς Επιτροπές, που έχουν συσταθεί, με απόφαση του ΚΕΣΥ, στα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία που αναφέρονται παρακάτω, προκειμένου να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησής τους.


Υποψήφιοι μπορεί να είναι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, κάτοχοι τίτλου απόλυσης Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της ημεδαπής ή Έλληνες κάτοχοι τίτλου απόλυσης ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής.

Οι εν λόγω υποψήφιοι καταθέτουν στις επταμελείς Επιτροπές τα ακόλουθα δικαιολογητικά στην αποκλειστική προθεσμία από  Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 έως και  Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013:

α) Αίτηση (υπόδειγμα αίτησης υπάρχει στο τέλος του παρόντος δελτίου και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΠΘΑ http://www.minedu.gov.gr, στην ενότητα: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, υποενότητα: Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις, Έγγραφα Εξετάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις)

β) Ιατρική γνωμάτευση  από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα και

γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορεί να υποβληθούν από τον ίδιο τον υποψήφιο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Επίσης μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά. Το εμπρόθεσμο της αίτησης στην περίπτωση αυτή, κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις των παθήσεων που απαιτούν διαπίστωση συγκεκριμένου ποσοστού αναπηρίας (υποψήφιοι με μειωμένη οπτική οξύτητα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 85% και υποψήφιοι με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%), οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν τη σχετική γνωμάτευση από ΚΕΠΑ, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας τους. Όσοι είναι κάτοχοι σχετικής γνωμάτευσης από Α/θμια ή Β/θμια Υγειονομική Επιτροπή και είναι σε ισχύ, θα χρησιμοποιήσουν τη γνωμάτευση αυτή.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ:

1. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο (Π.Γ.Ν.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ      (τηλ. 25510-76177)        
                                                       
2. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»   (τηλ. 2310-993486)        
                          
3. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»  (τηλ.  2313-323909)                           
4. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  (τηλ. 2310-892709)                                                                                          
5. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  (τηλ. 26510-99743)

6. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΛΑΡΙΣΑΣ  ( τηλ. 2413-502774)

7. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΤΡΩΝ  (τηλ. 2613-603408)                                        
8. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   ( τηλ.   2810-392478)

9. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»    (τηλ. 210-7776688)

10. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός   (τηλ. 213-2068632)

11. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ»  (τηλ.210-7456225)                                                                                                      
12. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»   (τηλ. 213-2041190)                                                             
13. Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Ο ΆΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»  (τηλ.213- 2077481)

14. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»   ( τηλ. 210-5831993)

Για διευκόλυνση και αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας τόσο του ιδίου του υποψηφίου όσο και των Επιτροπών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται σε ένα και μόνο Νοσοκομείο από τα αναφερόμενα για την διαπίστωση και έκδοση των πιστοποιητικών.            

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που έχουν ήδη αποκτήσει πιστοποιητικά διαπίστωσης της πάθησης από τις ειδικές επταμελείς Επιτροπές των προαναφερομένων Νοσοκομείων τα έτη 2010, 2011 και 2012 τα οποία αναγράφουν επακριβώς και ολογράφως την πάθηση του υποψηφίου, όπως αυτή αναφέρεται ακριβώς στο άρθρο 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/2009) και με τον αντίστοιχο κωδικό (όπως αναγράφεται στον επισυναπτόμενο πίνακα), δε χρειάζεται να προσέλθουν εκ νέου στις εν λόγω επιτροπές αλλά θα χρησιμοποιήσουν το πιστοποιητικό που ήδη κατέχουν.
            
Β. Μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν  να υποβάλουν αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων προκειμένου να συμμετάσχουν στην επιλογή εισαγωγής σε Σχολές ή Τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία των ατόμων με σοβαρές παθήσεις. Η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων-μηχανογραφικών δελτίων θα ανακοινωθεί με νεότερη εγκύκλιο η οποία θα αποσταλεί στα σχολεία και θα αναρτηθεί προς ενημέρωση στο διαδίκτυο.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αντίστοιχη εγκύκλιος πέρυσι εκδόθηκε τον Αύγουστο 2012 και οι προθεσμίες υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου ήταν εντός του  Σεπτεμβρίου 2012.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΑΙΠΘΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ είναι: 210-3442651, 3442101, 3442705, 3442693


Για τη σχετική αίτηση πατήστε εδώ.

Για τον πίνακα με τις ασθένειες και τους κωδικούς πατήστε εδώ.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Δεν υπάρχουν σχόλια: