Blogger Widgets

ΣΧΟΛΕΙΟ

Φ.Ε.Κ. 151 Α΄ / 25-8-1987 (Ίδρυση του Γυμνασίου)


Το Σχολείο σαν αυτόνομη Μονάδα, που υπάγεται στο αντίστοιχο Γραφείο, λειτουργεί με τα ακόλουθα όργανα που ορίζονται από τους εκπαιδευτκούς Νόμους :
  1. Το Διευθυντή του Σχολείου
  2. Το Σχολικό Συμβούλιο
  3. Σύλλογος Διδασκόντων
  4. Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας
ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σχολικό Συμβούλιο (Σ.Σ.) λειτουργεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 51 του νόμου 1566/85, με την προσθήκη δύο παραγράφων (5 και 6) που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1. α) του άρθρου 2 του νόμου 2621/98.

Το Σ.Σ αποτελείται από τον σύλλογο των διδασκόντων, τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου γονέων, τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Σ.Ε. και τρεις εκπροσώπους των μαθητικών κοινοτήτων που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου τους.

Το Σ.Σ. ασχολείται με κάθε θέμα που αφορά την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις φορές το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαήμερου του κάθε τριμήνου, έκτακτα δε όποτε το ζητήσει ο διευθυντής του σχολείου ή δύο τουλάχιστον φορείς που συμμετέχουν στο Σ.Σ.

Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο διευθυντής του σχολείου και το Σ.Σ. λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη είναι παρόντα. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 Με απόφαση των οικείων Σχολικών Επιτροπών, σε δήμους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές μονάδες ή σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα, λειτουργεί για κάθε σχολείο ή σχολικό συγκρότημα, «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη. 

Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε ο διευθυντής σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Το Συμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολείων και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία Σχολική Επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους.

Ο Διευθυντής που συμμετέχει στο «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας» διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση του για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.8 του ΦΕΚ 318/2011.ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ


Σύμφωνα με την Αγορανομική Διάταξη 3/30-08-2012 καθορίζονται οι ανώτατες τιμές των ειδών που προσφέρονται ή παρέχονται από επιχειρήσεις (κυλικεία, αναψυκτήρια, μπαρ, εστιατόρια και άλλα καταστήματα και λοιπούς πωλητές) που δραστηριοποιούνται εντός των χώρων σημείων όπως:

Αεροδρόμια - Αθλητικοί χώροι - Αρχαιολογικοί χώροι - Επιβατηγά πλοία - Κινηματογράφοι & Θέατρα - Δικαστήρια - Νοσοκομεία - Κλινικές - Σταθμοί Υπεραστικών λεωφορείων - Ιδρύματα ΑΕΙ & ΤΕΙ
Οι τιμές στα κυλικεία των σχολείων

Επίσης καθορίζονται οι ανώτατες τιμές των ειδών που διατίθενται από τις επιχειρήσεις (κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες κλπ) που δραστηριοποιούνται εντός των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, ημερήσιων και νυχτερινών).

Είδη Ανώτατες τιμές πώλησης (σε ευρώ με ΦΠΑ)

α) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό μέχρι 1,00€ με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας,μαργαρίνης και άλλων)

β) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό μέχρι 1,25€ με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων)

γ) Απλό αρτοσκεύασμα (σουσαμένιο κουλούρι) σε ατομική μέχρι 0,40€ συσκευασία 50γραμμαρίων τουλάχιστον.

δ) Τυρόπιτα – σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι μέχρι 1,00€ βάρους 180γραμμαρίων τουλάχιστον.

ε) Εμφιαλωμένο νερό των 500 ml μέχρι 0,35€

ζ) Φυσικοί χυμοί φρούτων με 100% χυμό (χωρίς μέχρι 0,90€ πρόσθετη ζάχαρη) σε ατομική συσκευασία 330ml τουλάχιστον.

Επί των ρυθμίσεων των ως άνω θεσπίζονται επιπρόσθετα και τα ακόλουθα:

α) Απαγορεύεται η διάθεση στους μαθητές των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων ροφημάτων καφέδων. Τα είδη αυτά προορίζονται μόνο για το διδακτικό προσωπικό των σχολείων.

β) Στους χώρους που θα διατίθενται τα ως άνω είδη τοποθετούνται υποχρεωτικά τιμοκατάλογος ορατός από τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου στον οποίο με κεφαλαία και έντονα γράμματα αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα τα εξής:

Η ένδειξη: «ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ, ΑΠΛΟ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ (ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙ), ΤΥΡΟΠΙΤΑ, ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ, ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ, ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ» Τα είδη με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσής τους.

γ) Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση των ως άνω ειδών είναι υποχρεωτική όλες τις ώρες λειτουργίας των πωλητών που δραστηριοποιούνται εντός των χώρων των παραπάνω δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων. Η εν λόγω υποχρέωση δεν αναιρεί το δικαίωμα στον υπόχρεο να επιλέγει ανάμεσα στα είδη «τοστ με τυρί – σάντουιτς με τυρί» την διάθεση ενός εξ αυτών ή και των δύο και ανάμεσα στα είδη «τοστ με τυρί και γαλοπούλα – σάντουιτς με τυρί και γαλοπούλα» της διάθεσης ενός εξ αυτών ή και των δύο.

δ) Για την προστασία της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, επιτρέπεται η κατοχή και διάθεση εμφιαλωμένων νερών μόνο σε πλαστικές φιάλες και φυσικών χυμών σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία.