Blogger Widgets

Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013

Οι "παγίδες" στις μετεγγραφές φοιτητών

Eκατοντάδες νέοι που ενδιαφέρονται για μετεγγραφή σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μετά την ψήφιση των νέων διατάξεων, απ΄ τη Βουλή, έχουν κατακλύσει το υπουργείο Παιδείας με ερωτήματα ζητώντας διευκρινίσεις για πολλά ζητήματα που προκύπτουν τώρα, όπως π.χ. ο υπολογισμός του εισοδήματος που επιτρέπει την μετεγγραφή, ποιοι δικαιούνται να μετεγγραφούν και πώς μπορούν να το κάνουν, που θα βρουν τις αιτήσεις μετεγγραφών κλπ.


Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας: "Οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτησή τους σε ηλεκτρονική φόρμα που θα υφίσταται στην κεντρική ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας. Η αίτηση αυτή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, για την ακρίβεια των αναφερομένων σε αυτή".

Επίσης τονίζεται ότι: "Η δήλωση ψευδών γεγονότων επισύρει τις προβλεπόμενες νομικές κυρώσεις. Οι δικαιούχοι επιλέγουν με την υποβολή της αίτησης έως δύο αντίστοιχα Τμήματα ( Πανεπιστημίων για τους επιτυχόντες σε Πανεπιστήμια, και ΤΕΙ για τους επιτυχόντες σε ΤΕΙ), με το Τμήμα στο οποίο πέτυχαν, στις Πανελλαδικού επιπέδου Εξετάσεις του σχολικού έτους 2011-2012, στα οποία επιθυμούν να γίνει η μεταφορά των θέσεων τους. Η μεταφορά της θέσης αρχίζει από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013".

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές
Μετά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης ο δικαιούχος θα καλείται να επιβεβαιώσει τα δηλωθέντα στοιχεία. Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας θα μπορεί να προχωρήσει στην επιβεβαίωση της παραλαβής της αίτησης.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και αφού η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας αξιολογήσει αν ο αιτών εμπίπτει στα κριτήρια της διάταξης των μετεγγραφών, θα δημιουργείται η ομάδα των δυνητικών δικαιούχων για τη μεταφορά της θέσης τους.

Ό υποψήφιος θα κατανέμεται σε δύο Τμήματα τα οποία ο ίδιος έχει επιλέξει, με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του, κατά το οικονομικό έτος 2011 και την 1η και 2η επιλογή, όπως αυτή δηλώθηκε κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι διευκρινίζεται πως για παράδειγμα υποψήφιος με κατά κεφαλήν εισόδημα 2300 ευρώ κατατάσσεται σε ανώτερη θέση επιλογής από κάποιο υποψήφιο με κατά κεφαλήν εισόδημα 2301 ευρώ.

Σε περίπτωση που κάποιοι εκ των υποψηφίων κατατάσσονται στην ίδια θέση με βάση το εισοδηματικό κριτήριο, τότε αποκτούν προτεραιότητα στην κατάταξη οι υποψήφιοι που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών με κινητικά προβλήματα λόγω αναπηρίας άνω του 67%.

Ας δούμε όμως σειρά ερωτημάτων που ενδεχομένως προβληματίζουν τους ενδιαφερόμενους και τις απαντήσεις σ΄αυτά, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας

- Ποιοι είναι αυτοί που δικαιούνται μετεγγραφής;
Όλοι οι επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις Πανελλαδικού επιπέδου το Σχολικό Έτος 2011-2012 και κατετάγησαν σε θέσεις εισαγωγής ΑΕΙ της ημεδαπής και εφόσον το ετήσιο εισόδημα κατά το οικονομικό έτος 2011 του δυνητικού δικαιούχου και των μελών της οικογένειάς του, δεν ξεπερνά τις 7.500 ευρώ, κατά κεφαλήν. Για τις μονογονεικές οικογένειες και τους επιτυχόντες που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ΄ αριθμόν Φ.151/122732/Β6 (ΦΕΚ Β΄1612/2010) παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνων σε συγγενή 'Α ή ΄Β βαθμού ή οι γονείς ή κηδεμόνες αυτών, ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά υπήρξαν άνεργοι για 10 μήνες εντός του 2012, το ανωτέρω εισόδημα υπολογίζεται στο διπλάσιο δηλαδή 15.000 ευρώ κατά κεφαλήν.

Πως ορίζεται το κατά κεφαλήν εισόδημα;
Κατά κεφαλήν εισόδημα εννοείται το μεικτό εισόδημα όπως αυτό βεβαιώνεται με την ετήσια φορολογική δήλωση, διαιρούμενο με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, συνυπολογιζόμενων και των προστατευόμενων μελών της. Π.χ. για μία τριμελή οικογένεια, με εισόδημα 20.000 ευρώ το κατά κεφαλήν εισόδημα θεωρείται πως είναι 6.833 ευρώ (20.500 δια 3). Για μία πενταμελή οικογένεια με εισόδημα 30.000 ευρώ το κατά κεφαλήν εισόδημα θεωρείται πως είναι 6.000 ευρώ (30.000 διά 5). Για μία εφταμελή οικογένεια με εισόδημα 45.500 ευρώ το κατά κεφαλήν εισόδημα θεωρείται πως είναι 6.500 ευρώ (45.500 διά 7).

Πού μπορεί κάποιος να μετεγγραφεί;
Κάποιος μπορεί να μετεγγραφεί μόνο σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα με αυτήν που επέτυχε κατά τις Πανελλήνιες εξετάσεις του σχολικού έτους 2011-2012. Η αντιστοιχία ορίζεται με βάση την υπ΄ αριθμόν 67859/Β1/5.7.2006 του Υπουργού Παιδείας, όπως αυτή θα επικαιροποιηθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2013

Πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία της μετεγγραφής;
Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί επίσημα στο site του ΥΠΑΙΘΠΑ μέχρι την 1η Φεβρουαρίου.

Που μπορεί κάποιος να πληροφορηθεί τις ασθένειες - παθήσεις που λειτουργούν ως κριτήριο για τις μετεγγραφές;
Η πλήρης λίστα των ασθενειών-παθήσεων που λειτουργούν ως συμπληρωματικό κριτήριο για τις μετεγγραφές θα ανακοινωθεί επίσημα στο site του ΥΠΑΙΘΠΑ μέχρι την 1η Φεβρουαρίου.

Τι δικαιολογητικά οφείλει δυνητικά να καταθέσει ο υποψήφιος για τη μετεγγραφή του;
Τα βασικά δικαιολογητικά, τα οποία θα εξειδικευτούν εντός των επομένων ημερών από το Υπουργείο Παιδείας, μπορεί να είναι:
• Εκκαθαριστικό των εισοδημάτων του 2011.
• Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ σε περίπτωση ανεργίας των γονέων ή κηδεμόνων, που αποδεικνύει το διάστημα κατά το οποίο είναι ή ήταν άνεργοι κατά το 2012.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από κρατικούς φορείς για τους ίδιους ή για γονείς ή για τέκνα ή για αδελφούς ή για συζύγους.
• Βεβαίωση σπουδών αδελφού ή αδελφής από το Τμήμα στο οποίο φοιτά.
• Βεβαίωση πως είναι τέκνο θύματος τρομοκρατίας.

Ποιο είναι το ποσοστό των υποψηφίων που μπορούν να μετεγγραφούν ανά Τμήμα;
Το ποσοστό των μετεγγραφόμενων δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, των Πανελληνίων εξετάσεων του σχολικού έτους 2011-2012, της γενικής σειράς κατάταξης, όταν πρόκειται για Τμήματα της Περιφέρειας Αττικής ή του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης. Στα τμήματα που υπάρχουν στο υπόλοιπο της επικράτειας το ποσοστό δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, των Πανελληνίων εξετάσεων του σχολικού έτους 2011-2012, της γενικής κατάταξης. Ο ακριβής αριθμός ανά Τμήμα των υπό μεταφορά θέσεων, θα οριστεί από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου μέχρι την 1η Φεβρουαρίου.

Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των μετεγγραφών;
Η διαδικασία των μετεγγραφών θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο Φεβρουάριο, ώστε οι μετεγγραφέντες να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο νέο τμήμα με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου.

Πού θα καταθέσει τα δικαιολογητικά του εκείνος που έχει επιλεγεί για μετεγγραφή;
Όσοι από τους επιλεγέντες είναι ήδη φοιτητές σε κάποιο Τμήμα, καλούνται να προσέλθουν στο τμήμα φοίτησης τους για να καταθέσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους στο τμήμα που είναι εγγεγραμμένοι και να λάβουν την βεβαίωση για την εγγραφή τους στο τμήμα στο οποίο μεταφέρεται η θέση τους. Όσοι από τους επιλεγέντες είναι επιτυχόντες των Πανελληνίων εξετάσεων του 2011-12 αλλά δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους στο τμήμα στο οποίο είχαν εισέλθει καλούνται να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΙΘΠΑ για να καταθέσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους και να λάβουν την βεβαίωση για την εγγραφή τους στο τμήμα στο οποίο μεταφέρεται η θέση τους.


Πηγή : news247.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια: