Blogger Widgets

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β' Γυμνασίου


Εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Β' Γυμνασίου : Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων.


Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

• Φιλία

Προϋποθέσεις ορθής φιλίας:

• Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου.
• Ειλικρίνεια και τιμιότητα.
• Κατανόηση προβλημάτων.
• Αλληλοβοήθεια.
• Κοινά ενδιαφέροντα.
• Απουσία εγωισμού.
• Συνεχής επικοινωνία.

Αξία της φιλίας:

• Βαθύτερη επικοινωνία.
• Εκμυστήρευση, εμπιστοσύνη.
• Αποφυγή της μοναξιάς.
• Συμπαράσταση στις δύσκολες στιγμές.
• Διάλογος.
• Μας βοηθά να γνωρίσουμε τον εαυτό μας.
• Μας βελτιώνει σαν άτομα.
• Μας εντάσσει ομαλά στην κοινωνία.

Η φιλία στην εποχή μας διέρχεται κρίση.


Αίτια:

• Έλλειψη ελεύθερου χρόνου.
• Ανταγωνισμός.
• Ζωή στις πόλεις > καχυποψία.
• Τηλεόραση > μας αποξενώνει.


ΕΝΟΤΗΤΑ 4

• Σχολείο

Προσφορά:

• Καλλιεργεί πνευματικά το παιδί.
• Βοηθά στην κοινωνικοποίηση του παιδιού.
• Διδάσκει ηθικές αρχές και αξίες.
• Βοηθά στην ομαδικότητα, συνεργασία και αλληλεγγύη.
• Καταργεί τις διαφορές μεταξύ των ατόμων.
• Καλλιεργεί την περιέργεια και την αναζήτηση.
• Βοηθά το παιδί να κατανοήσει τον κόσμο γύρω του.
• Ολοκληρώνει την προσωπικότητα.

Τα προσόντα του εκπαιδευτικού:

• Αγάπη για τους μαθητές και το έργο του.
• Ηθικός, τίμιος, έντιμος, δίκαιος.
• Καθοδηγεί τους μαθητές.
• Διατηρεί το ενδιαφέρον των παιδιών για τη γνώση.
• Δεν κάνει διακρίσεις.
• Σέβεται τα παιδιά και τις δυνατότητές τους.
• Ενημερώνεται διαρκώς.
• Ανανεώνει τη διδασκαλία του.
• Συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη.
• Αποτελεί σωστό πρότυπο για τα παιδιά.

Σήμερα:

Αρνητικά:
• Πολλά μαθήματα > κούραση μαθητών.
• Έλλειψη σχολικών κτιρίων
• Έλλειψη έμπειρων εκπαιδευτικών.
• Απουσία οργάνωσης μαθημάτων.
• Καλλιεργεί το «κυνήγι του βαθμού» (βαθμοθηρία).
• Ξεπερασμένες μέθοδοι διδασκαλίας.
• Παρέχει μόνο γενικές γνώσεις.
• Ο μαθητής δε μαθαίνει να καλλιεργεί την κριτική του σκέψη και να προβληματίζεται.
• Ανεπαρκή υλικοτεχνική υποδομή (εργαστήρια, βιβλιοθήκες, χώροι άθλησης).

Προτάσεις:

Πολιτεία:
• Ίδρυση σχολείων σε απομακρυσμένες περιοχές.
• Σύγχρονος εξοπλισμός σχολικών κτιρίων (βιβλιοθήκες, εργαστήρια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές).
• Μετάδοση ηθικών αξιών και αρχών.
• Ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών.
• Έμφαση στον επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών.
• Ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά.

Εκπαιδευτικοί:
• Προσιτοί και συνεργάσιμοι.
• Να μετεκπαιδεύονται.
• Να μην έχουν ξεπερασμένες παιδαγωγικές αντιλήψεις.
• ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Εθελοντής: ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο του ή τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. 

Ο εθελοντής: 
• βλέπει τα άτομα ισότιμα. 
• δε θεωρεί ότι ο ίδιος είναι ανώτερος, ότι ξέρει περισσότερα, ότι είναι "καλύτερος".

Τα προσόντα του εθελοντή
• Να είναι οργανωμένος και εκπαιδευμένος.
• Να έχει εξειδικευτεί στον τομέα του για να μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα τη στιγμή που θα του ζητηθεί.
• Να μπορεί ύστερα από την κατάλληλη εκπαίδευση να αναλάβει πρωτοβουλίες όπου και όταν χρειαστεί.
• Να είναι πρόθυμος να οργανωθεί και να συντονιστεί με τις υπόλοιπες ομάδες εθελοντών ή με άλλες κρατικές υπηρεσίες ή οργανωμένες ομάδες που έχουν αναπτύξει ένα εσωτερικό δεσμό και μπορούν να λειτουργούν πιο εύκολα μεταξύ τους.

Θετικές συνέπειες του εθελοντισμού:
• Δυναμώνουν οι κοινωνικοί δεσμοί μεταξύ των πολιτών.
• Δημιουργείται ισχυρή συνείδηση με στόχο τον άνθρωπο και τα προβλήματά του.
• αυξάνεται η ευαισθησία για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων, 
• αποκτώνται νέα ενδιαφέροντα κι εμπειρίες ζωής
• σε κοινό επίπεδο δημιουργούνται οι προϋποθέσεις στόχων κι ευνοείται η εθνική ενότητα
• βελτιώνεται ο διεθνής ρόλος κι η γενικότερη φυσιογνωμία ενός λαού.ΕΝΟΤΗΤΑ 5

• ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Μορφές:
• Χειρωνακτική.
• Πνευματική.
• Μεικτή.

Προσφορά:
• Παρέχει υλικά αγαθά για την επιβίωσή μας.
• Βοηθά στη συνεργασία και την αλληλοβοήθεια.
• Το άτομο αναγνωρίζει την προσφορά των άλλων.
• Αίσθημα ανεξαρτησίας.
• Καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις.
• Ομαλή ένταξη του ατόμου στην κοινωνία.
• Ενισχύει την αυτοπεποίθηση του ατόμου.
• Το άτομο αισθάνεται ότι προσφέρει και είναι ικανό.
• Ολοκληρώνεται η προσωπικότητα του ατόμου.

Νέοι και επάγγελμα

Ποιοι τους επηρεάζουν;
• Οικογένεια.
• Φίλοι – παρέες.
• Κοινωνικό περιβάλλον.
• Internet (διαδίκτυο).
• Μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Σήμερα:
• Γίνεται διάκριση των επαγγελμάτων.
• Ανεργία> σταδιακά «χάνονται» παραδοσιακά επαγγέλματα.
• Η μηχανή αντικατέστησε τον άνθρωπο.
• Εξειδίκευση
• Πλήξη, ανία, κούραση, το άτομο δεν αισθάνεται ότι δημιουργεί.
• Πολύωρη εργασία.
• Χαμηλοί μισθοί.
• Άγχος για εύρεση δεύτερης και τρίτης δουλειάς.
• Ακατάλληλοι και επικίνδυνοι χώροι εργασίας.

Νέοι
• Αποπροσανατολίζονται από τους στόχους τους.
• Πιέζονται από την οικογένεια τους > ακολουθούν επάγγελμα που δεν τους ταιριάζει.
• Άγχος για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.
• Δεν επιλέγουν επάγγελμα με βάση τις ικανότητες και τις κλίσεις τους.
• Απογοητεύονται.
• Αντιμετωπίζουν την ανεργία > ψυχολογικά προβλήματα.

Προτάσεις

Νέοι
• Παιδεία
• Ολόπλευρη μόρφωση.
• Να γνωρίσουν τι θέλουν.
• Να κατανοήσουν τις κλίσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους.

Οικογένεια – σχολείο
• Σωστή παιδεία
• Ηθικές αρχές
• Να βοηθήσουν το παιδί να γνωρίσει τον εαυτό του.
• Έλλειψη πίεσης 
• Όχι στείρες γνώσεις και αποπροσανατολισμός (σχολείο).

Πολιτεία
• Έμφαση στην εκπαίδευση.
• Σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός των νέων.
• Μείωση ανεργίας με τη λήψη κατάλληλων μέτρων.


ΕΝΟΤΗΤΑ 6

Μ.Μ.Ε.

Τα κυριότερα: Τύπος, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση.

Θετικά:
• Ενημερώνουν για όλα τα θέματα.
• Καταργούν τις αποστάσεις.
• Προβληματίζουν και αναπτύσσουν τη φαντασία.
• Μας φέρνουν σε επαφή με άλλους πολιτισμούς και άλλες χώρες.
• Μας διασκεδάζουν.
• Προβάλλουν έργα τέχνης και πολιτιστικές δραστηριότητες.
• Ευαισθητοποιούν για κοινωνικά θέματα.

Αρνητικά:
• Παραπληροφορούν.
• Αλλοιώνουν την πραγματικότητα.
• Προξενούν «πλύση εγκεφάλου».
• Αποδυναμώνουν την κριτική σκέψη του ατόμου.
• Απομονώνουν το άτομο από τους γύρω του.
• Προωθούν την ξενομανία.
• Αλλοιώνουν τη γλώσσα.

Προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας
• Ουσιαστική ενημέρωση.
• Σεβασμός στις ανάγκες του τηλεθεατή.
• Καλλιέργεια ηθικών αξιών και αρχών.
• Έντιμοι δημοσιογράφοι.
• Η πολιτεία να λάβει αυστηρά μέτρα.
Διαδίκτυο

Προσφορά:
• Πληροφορίες στον παγκόσμιο ιστό.
• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
• Συνομιλία με άλλους.
• Ψυχαγωγία.
• Εκπαίδευση μέσω απόστασης.
• Ελεύθερη πρόσβαση πληροφοριών.
• Κοινωνικοποίηση του ατόμου.

Κίνδυνοι:
• Παραπληροφόρηση.
• Αδυναμία ελέγχου ψευδών μηνυμάτων.
• Απομόνωση του ατόμου.
• «πλύση εγκεφάλου».
• Κυριαρχία Αγγλικής γλώσσας > αλλοίωση άλλων γλωσσών.

Προτάσεις:

Γονείς:
• Συζήτηση και διάλογος με τα παιδιά για τους κινδύνους του διαδικτύου.
• Να επιβλέπουν.
• Να παροτρύνουν το παιδί να συμμετέχει σε άλλες δραστηριότητες.
ΕΝΟΤΗΤΑ 7

Τροχαία ατυχήματα.

Αιτίες;
• Μεγάλη ταχύτητα.
• Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
• Κατάσταση μέθης.
• Απροσεξία – επιπολαιότητα.
• Επιδεικτική συμπεριφορά.
• Έλλειψη φωτεινών σηματοδοτών σε διασταυρώσεις.
• Έλλειψη διαβάσεων.

Προτάσεις:
• Ενημέρωση πολιτών.
• Κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία.
• Λήψη μέτρων από την Πολιτεία (φωτεινοί σηματοδότες, διαβάσεις …).

Άγχος

Αίτια:
• Επαγγελματικοί λόγοι.
• Ψυχολογικοί λόγοι.
• Γρήγορες συνθήκες ζωής.
• Έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων.

Μαθητές:
• Αυξημένες υποχρεώσεις.
• Έλλειψη ελεύθερου χρόνου.
• Πίεση περιβάλλοντος (οικογένεια – σχολείο).

Συνέπειες:
• Σωματικά προβλήματα (κούραση, ασθενής μνήμη).
• Βίαιη και νευρική συμπεριφορά.
• Αρνητικές σχέσεις με τους άλλους.
• Χαμηλή επίδοση στο σχολείο.

Προτάσεις:
• Ουσιαστική παιδεία και καλλιέργεια.
• Ελεύθερος χρόνος.
• Συζήτηση – διάλογος (οικογένεια – φίλοι).
• Επαφή με τη φύση.
• Να γνωρίσουμε τον εαυτό μας.ΕΝΟΤΗΤΑ 8

Ναρκωτικά

Αιτίες:
• Συναναστροφή με «ύποπτες παρέες».
• Μοναξιά.
• Προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον.
• Έλλειψη ουσιαστικής παιδείας.

Συνέπειες:
• Το άτομο βυθίζεται στον εφιάλτη των ναρκωτικών.
• Σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα.
• Απομόνωση.
• Βίαιη και εγκληματική συμπεριφορά.

Προτάσεις:
• Ενημέρωση πολιτών.
• Παιδεία.
• Αρμονικό οικογενειακό περιβάλλον.
• Δραστηριοποίηση σχολείου.Πηγή : cleverclass.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: