Blogger Widgets

Σάββατο 1 Ιουνίου 2013

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών : Έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ενίσχυσης κατανάλωσης γάλακτος στα Σχολεία


Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Λεωφ. Φιλαδελφείας 87& Μπόσδα, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1433/20-05-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Μίχα Ιωάννη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο στην 10η Συνεδρίασή του με την παρουσία των πιο πάνω αναφερομένων μελών.

Αφού το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, εφόσον από τους δέκα πέντε (15) Διοικητικούς Συμβούλους ήταν παρόντες Δώδεκα (12),ο πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Μίχας Ιωάννης, φέρνει για συζήτηση το 7ο ΕΗΔ θέμα που αφορά : 


α) Έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ενίσχυσης κατανάλωσης γάλακτος στα Σχολεία και  

β) Εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο για κάθε σχετική ενέργεια που θα προκύψει από το παραπάνω θέμα. (καταληκτική ημερομηνία Περιφέρειας Αττικής 31/05/2013).
Αναφέρει ότι στόχος του μέτρου είναι η αξιοποίησή του ώστε να  επιτευχθούν πολύ χαμηλότερες τιμές διάθεσης του επιδοτούμενου γάλακτος στα σχολεία, σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς και κυρίως να ενισχύσει τη δυνατότητα πρόσβασης όλων των μαθητών σε ποιοτικά και υγιεινά γαλακτοκομικά προϊόντα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Πρόεδρου, έλαβε υπόψη του την : 

• ΥΑ 769/31145/03.04.2013 .Καθορισμός μέγιστης τιμής επιδοτούμενου γάλακτος στα σχολεία 

• ΚΥΑ 268/12728/2013 (Β ́247) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 657/2008 της Επιτροπής, όπως ισχύει κάθε φορά, σχετικά με τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για τη διάθεση γάλακτος σε μαθητές σχολικών μονάδων» και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Εγκρίνει την συμμετοχή στο Πρόγραμμα ενίσχυσης κατανάλωσης γάλακτος στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών και  

Β) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για κάθε σχετική ενέργεια που θα προκύψει από το παραπάνω θέμα.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: