Blogger Widgets

Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013

Ετοιμάζουν έξωση των μη προνομιούχων μαθητών από τα σχολεία


Του Χρήστου Κάτσικα
Τις τελευταίες μέρες κατατέθηκε στη Βουλή πρόταση νόμου με «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». Η πρόταση έχει την υπογραφή 25 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και προφανώς την «εξουσιοδότηση» της κυβέρνησης, όχι μόνο γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ένας από τους πυλώνες της τρικομματικής συγκυβέρνησης, αλλά και γιατί είναι προϊόν προγενέστερης συμφωνίας ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ.

Αν κάποιος ανιχνεύσει το «σώμα» της πρότασης θα διαπιστώσει ότι μία είναι στην πραγματικότητα η ρύθμιση για την οποία υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να «καταθέσει» το ρεπερτόριο της υλοποίησής της: οι πανελλαδικού χαρακτήρα εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του Λυκείου! Αυτή φαίνεται να αποτελεί το «παιδαγωγικό ευαγγέλιο» και τη «γραμματική» της και καθορίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να πριμοδοτεί, χωρίς να το δηλώνει, την «παλινόρθωση» μιας εξεταστικοκεντρικής οργάνωσης του Λυκείου. Πράγματι!
Αν κάποιος ξύσει τα γνωστά παραπλανητικά σοβατίσματα θα ανακαλύψει ότι η «πρόταση» επιμένει σε μια μονοκαλλιέργεια: σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Λυκείου οι μαθητές να διαγωνίζονται σε εξετάσεις τύπου πανελλαδικών και όποιος καταφέρει και «επιζήσει σχολικά», μετά το τέλος του Λυκείου, να δίνει εξετάσεις πανελλαδικού χαρακτήρα για την εισαγωγή του στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 
Ας δούμε αναλυτικά τι προβλέπει η πρόταση νόμου «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».
Εξετάσεις
 α) Οι εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά με κοινά θέματα που τίθενται σε εθνικό επίπεδο, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας.

β) Ο βαθμός του απολυτήριου Λυκείου προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθητών στην Α’, Β” και Γ” Λυκείου. Ο βαθμός της κάθε τάξης προκύπτει από τον μέσο όρο της προφορικής και της τελικής γραπτής επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα. Ο βαθμός του απολυτήριου δύναται να προσμετράται για την εισαγωγή των μαθητών σε ποσοστό που αποφασίζει ο Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων.

γ) Οι παραπάνω ρυθμίσεις αρχίζουν να εφαρμόζονται σταδιακά από το σχολικό έτος 2013-2014 και από την Α” Λυκείου, ούτως ώστε μέχρι το σχολικό έτος 2015-2016 να τύχουν πλήρους εφαρμογής σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.

Η εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση 
1. Οι μαθητές της Γ” Λυκείου εξετάζονται στην τελική εξέταση πανελλαδικά ανά μάθημα και σε δύο ομάδες θεμάτων. Η επίδοση των μαθητών στην πρώτη ομάδα θεμάτων καθορίζει τον βαθμό που λαμβάνεται υπόψη για την απόκτηση του απολυτήριου Λυκείου στο συγκεκριμένο μάθημα, ενώ η επίδοση στη δεύτερη ομάδα θεμάτων καθορίζει την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Οι πανελλήνιες αυτές εξετάσεις διεξάγονται σε όλα τα μαθήματα της Γ” Λυκείου με μόνες εξαιρέσεις το σχέδιο έρευνας και τη Φυσική Αγωγή που αξιολογούνται μόνο ενδοσχολικά. 
2. Ολοι οι μαθητές της Γ” Λυκείου υποχρεούνται να προσέλθουν στην εξέταση της πρώτης ομάδας θεμάτων, για να λάβουν το απολυτήριο Λυκείου. Στην εξέταση της δεύτερης ομάδας θεμάτων συμμετέχουν μόνον εκείνοι που επιθυμούν εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Οι μαθητές αυτοί επιλέγουν σε ποια μαθήματα θα δώσουν εξετάσεις στη δεύτερη ομάδα θεμάτων, με βάση την επιθυμία τους να εισαχθούν σε συγκεκριμένα τμήματα Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ. 
3. Τα τμήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ προσδιορίζουν τα κριτήρια της πρόσβασης σε αυτά και συγκεκριμένα τα μαθήματα και με τους συντελεστές βαρύτητας καθενός από αυτά για την εισαγωγή φοιτητών σ” αυτά. Ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων θα είναι από 3 έως 5. Η ελληνική γλώσσα είναι υποχρεωτικά ένα από αυτά. 
4. Κάθε Φεβρουάριο οι μαθητές υποβάλλουν ένα πρώτο μηχανογραφικό δελτίο με βάση το οποίο προσδιορίζονται τα τμήματα χαμηλής ζήτησης. Στα τμήματα αυτά οι μαθητές εισάγονται χωρίς εξετάσεις, εφόσον η ζήτηση είναι χαμηλότερη από τον αριθμό προσφερόμενων θέσεων. Τα εν λόγω τμήματα μπορούν να θέτουν ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής που σχετίζονται μόνο με την επίδοση των μαθητών στο Λύκειο. Μετά τη διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων τον Ιούνιο, οι μαθητές που συμμετείχαν σε αυτές υποβάλλουν νέο οριστικό αυτή τη φορά μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τους. 
5. Οι μαθητές μπορούν να εξετάζονται σε όσα μαθήματα επιθυμούν από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν».

Εξετάσεις…"παρακυβέρνησης" της εκπαίδευσης 
Να το πούμε καθαρά: Ολο και πιο έντονα και όλο και πιο έντεχνα, προβάλλονται με διάφορες ταχυδακτυλουργίες, στην ημερήσια διάταξη της εκπαιδευτικής πολιτικής, παραδοσιακές πρακτικές ως πρωτότυπα και μαγικά ελιξίρια για την «ανανέωση» του σχολείου. 
Με τις πανελλαδικού χαρακτήρα εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του Λυκείου επιδιώκεται να καλλιεργηθεί η αυταπάτη ότι το σύνολο της διαδικασίας θα είναι απόλυτα αντικειμενικό και αξιοκρατικό, αποκρύπτοντας έντεχνα το γεγονός ότι όσο «αντικειμενικό» κι αν είναι το διαδικαστικό μέρος της διαδικασίας, τα υπόλοιπα στοιχεία που «συναρμολογούν» τη λογική του και διαμορφώνουν την κρίση για την επιλογή / πρόκριση – απόρριψη του μαθητικού πληθυσμού δεν μπορούν να «απογαλακτιστούν» από τις ανισωτικές λειτουργίες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Οσοι έχουν ασχοληθεί με την εκπαιδευτική διαδικασία και τις λειτουργίες της, γνωρίζουν καλά ότι αν οι εκπαιδευτικές ανισότητες μεταξύ των μαθητών αποτελούσαν στο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων την εκπαιδευτική τους ιστορία, στη σύλληψη της πρότασης θα είναι το ζωντανό τους παρόν. 
Παράλληλα η κρυφή ενσωμάτωση του συστήματος επιλογής στην καρδιά της λυκειακής βαθμίδα με τις πανελλαδικού χαρακτήρα εξετάσεις από την Α΄ τάξη που όλοι γνωρίζουν πόσο εύκολα μπορεί να απλώσουν τη «σκιά τους» στην ημερήσια διάταξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μεταμφιέζεται σε «απελευθέρωση του Λυκείου ως αυτόνομης μορφωτικής βαθμίδας», «απαλλαγή των μαθητών και των οικείων τους από το άγχος της αποτυχίας και της ανασφάλειας», «Λύκειο που θα δίνει διέξοδο στις δεξιότητες του μαθητή», «μείωση του διδακτικού χρόνου», «περικοπές στη διδακτέα ύλη και τις εξετάσεις», «δημιουργία ζώνης πολιτισμού». 
Πρόκειται, καθώς δεν συνοδεύονται με το «πώς», το «τι» και το γιατί», για «σαβούρα» δεδομένων σε ένα πεδίο που είναι γεμάτο από τα αποκαΐδια εξαγγελιών που στο παρελθόν και στο παρόν μετέτρεψαν το σχολείο σε λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας των ταξικών φραγμών και της ακριβοπληρωμένης αμάθειας. Ωστόσο γίνεται κατανοητό ότι τα αποτελέσματα στα περιφερειακά τεστ δεν θα φωτογραφίζουν, δεν θα αποτιμούν απλώς την απόδοση και την πρόοδο του μαθητή από τάξη σε τάξη, αλλά θα καθορίζουν (νωρίς νωρίς) ποιες σχολές θα «ανοίξουν» γι” αυτόν στο μέλλον και αν θα «ανοίξουν». 
Να το πούμε καθαρά: Δεν υπάρχει καλύτερο έδαφος για να βαθύνει ακόμη περισσότερο τις ρίζες της η εκπαίδευση της ακριβοπληρωμένης αμάθειας, δεν υπάρχει καλύτερη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας για να τρέξουν ακόμη πιο γρήγορα οι εργολάβοι των εξετάσεων, τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα! Χέρι χέρι, ο πάλαι ποτέ «Μέγας Εξισωτής», όχι μόνο δεν θα ελαφρώνει αλλά θα επικυρώνει και θα νομιμοποιεί με τον πιο «αντικειμενικό» τρόπο το στένεμα των διόδων! 
Οσον αφορά την πρόταση για «ελεύθερη εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ χαμηλής ζήτησης» είναι φανερό ότι δεν αποτελεί παρά το σύννεφο σκόνης για να καλυφθεί η νέα τεχνολογία εξετάσεων σε όλες τις τάξεις του Λυκείου, η οποία θα διώξει πρόωρα τους μαθητές από τα μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα.

Εκπαιδευτικοί… συμβολαιογράφοι επιδόσεων

Στην υλοποίηση της πρότασης εμφιλοχωρεί ο κίνδυνος η μαθησιακή διαδικασία να καταδυναστευτεί ολοκληρωτικά από το «άπλωμα» των εξεταστικών δοκιμασιών και την ανάγκη ανταπόκρισης σ” αυτές και εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι να μεταφέρουν στην «καρδιά» της σχολικής αίθουσας ρόλους εξεταστών – διορθωτών – βαθμολογητών αφ” ενός και εξεταζομένων αφ” ετέρου, αφού το εκπαιδευτικό έργο καλείται να εστιάσει σε μια «τεχνολογία» των εξετάσεων, στην οργάνωση και διευθέτηση των προβλεπόμενων εξεταστικών δοκιμασιών.

Στο πλαίσιο αυτό η λυκειακή βαθμίδα θα «ξεχάσει» πολύ γρήγορα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ότι οι μαθητές που φοιτούν στις τάξεις της έχουν διαφορετικές, άνισες μορφωτικές «αποσκευές», καθώς θα είναι επιφορτισμένη όχι στο να προετοιμάσει το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού αλλά κυρίως να διαπιστώσει – νομιμοποιήσει την ικανότητα εκείνων που προορίζονται να φοιτήσουν στις «καλές» σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσα από μια διαδικασία επιλογής που θα επεκτείνεται χρονικά σε όλο το εύρος του Λυκείου και θα προσφέρει στη διαχειριστική αρμοδιότητα των καθηγητών – κριτών, ως στοιχεία για την κρίση των υποψηφίων, «αυτούσια» την ποιότητα των μορφωτικών «αποσκευών» που ο κάθε ένας θα μεταφέρει ανάλογα με το κοινωνικό – οικονομικό του «βάρος».


Πηγή : cleverclass.grΔεν υπάρχουν σχόλια: